Poppelhegnet - Pilehegnet - Tjørnehegnet     2680 Solrød Strand